Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển nguồn nhân lực PITSCO
fb Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.facebook.com/xuatkhaulaodong.Pitsco/ gg Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.google.com/ link Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://twitter.com/
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO

Du học nhật bản

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG KỲ THÁNG 4/2023
ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG KỲ THÁNG 4/2023

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG KỲ THÁNG 4/2023

PHỎNG VẤN DU HỌC SINH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG KỲ THÁNG 04/2022
PHỎNG VẤN DU HỌC SINH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG KỲ THÁNG 04/2022

PHỎNG VẤN DU HỌC SINH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

HỌC BỔNG DU HỌC NHẬT BẢN Ngành Hộ lý điều dưỡng
HỌC BỔNG DU HỌC NHẬT BẢN Ngành Hộ lý điều dưỡng

HỌC BỔNG DU HỌC NHẬT BẢN Ngành Hộ lý điều dưỡng    (Nhập học kỳ tháng 04/2021)   Bạn mong muốn đi Du học nhưng khó khăn về tài chính! Bạn lo lắng về học phí và chi phí sinh hoạt...

TÂM SỰ CỦA MỘT HỌC SINH TẠI NHẬT  DU HỌC LÀ LỚN LÊN......
TÂM SỰ CỦA MỘT HỌC SINH TẠI NHẬT DU HỌC LÀ LỚN LÊN......

TÂM SỰ CỦA MỘT HỌC SINH TẠI NHẬT   DU HỌC LÀ LỚN LÊN......

Trường Kobe thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2020 và tháng 04/2021
Trường Kobe thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2020 và tháng 04/2021

Văn phòng Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ du học Trung tâm Nhật ngữ Tokyo – Công ty PITSCO – Số 196 Quán trữ, Kiến An, Hải Phòng thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2020 và tháng 04/2021 cho trường TRƯỜNG...

Trường OSAKA thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2020 và tháng 04/2021
Trường OSAKA thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2020 và tháng 04/2021

Văn phòng Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ du học Trung tâm Nhật ngữ Tokyo – Công ty PITSCO – Số 196 Quán trữ, Kiến An, Hải Phòng thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2020 và tháng 04/2021 cho trường TRƯỜNG...

Trường Fukuoka thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2020 và tháng 04/2021
Trường Fukuoka thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2020 và tháng 04/2021

Văn phòng Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ du học Trung tâm Nhật ngữ Tokyo – Công ty PITSCO – Số 196 Quán trữ, Kiến An, Hải Phòng thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2020 và tháng 04/2021 cho trường Trường...

Trường Nagoya Kita thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2020 và tháng 04/2021
Trường Nagoya Kita thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2020 và tháng 04/2021

Văn phòng Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ du học Trung tâm Nhật ngữ Tokyo – Công ty PITSCO – Số 196 Quán trữ, Kiến An, Hải Phòng thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2020 và tháng 04/2021 cho trường TRƯỜNG...

Trường Mito thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2020 và tháng 04/2021
Trường Mito thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2020 và tháng 04/2021

Văn phòng Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ du học Trung tâm Nhật ngữ Tokyo – Công ty PITSCO – Số 196 Quán trữ, Kiến An, Hải Phòng thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2020 và tháng 04/2021 cho trường TRƯỜNG...

Trường Kyoto thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2020 và tháng 04/2021
Trường Kyoto thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2020 và tháng 04/2021

Văn phòng Tư vấn và tiếp nhận hồ sơ du học Trung tâm Nhật ngữ Tokyo – Công ty PITSCO – Số 196 Quán trữ, Kiến An, Hải Phòng thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2020 và tháng 04/2021 cho trường TRƯỜNG...


go top