Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển nguồn nhân lực PITSCO
fb Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.facebook.com/xuatkhaulaodong.Pitsco/ gg Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.google.com/ link Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://twitter.com/
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO

Chương trình du học Nhật Bản

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG KỲ THÁNG 4/2023
ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG KỲ THÁNG 4/2023

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐIỀU DƯỠNG KỲ THÁNG 4/2023

PHỎNG VẤN DU HỌC SINH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG KỲ THÁNG 04/2022
PHỎNG VẤN DU HỌC SINH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG KỲ THÁNG 04/2022

PHỎNG VẤN DU HỌC SINH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Chương trình vừa học vừa làm tại Nhật Bản phí ưu đãi năm 2020-2021
Chương trình vừa học vừa làm tại Nhật Bản phí ưu đãi năm 2020-2021

Chương trình du học Nhật Bản (Vừa học vừa làm) là mô hình phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kinh tế gia đình trung bình, nhưng thực sự có ý chí vươn...

Thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản năm 2020 - 2021
Thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản năm 2020 - 2021

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh các trường Nhật ngữ tại Nhật Bản, Văn phòng đại diện tại Hải Phòng của Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và đào tạo quốc tế CTT - tư vấn và đào tạo du học...

go top