Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển nguồn nhân lực PITSCO
fb Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.facebook.com/xuatkhaulaodong.Pitsco/ gg Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.google.com/ link Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://twitter.com/
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Đang học tiếng Nhật vui thì lại phải nghỉ dịch. Các bạn ở nhà nhớ đừng quên học bài nhé. Cùng bổ sung từ vựng chuyên ngành nào!

Nguồn: St...


go top