Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển nguồn nhân lực PITSCO
fb Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.facebook.com/xuatkhaulaodong.Pitsco/ gg Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://www.google.com/ link Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCOhttps://twitter.com/
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO

Quy trình thực tập sinh Nhật Bản mới có hiệu lực từ 01/11/2017

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung với Bộ trưởng Bộ Lao động – Y tế – Phúc lợi Nhật Bản Yasuhisa Shiozaki đã ký xong Bản Ghi nhớ hợp tác về chế độ thực tập sinh kỹ năng (MOC).

Trình tự thực hiện thực tập kỹ năng tại Nhật Bản sau khi nhập cảnh

A. Chương trình thực tập kỹ năng số 1 – Năm thứ 1:

- Sau khi đến Nhật Bản bạn sẽ ngồi học lý thuyết.

- Bạn hãy tiếp thu thật chắc chắn các kiến thức về cuộc sống tại Nhật Bản cũng như chế độ thực tập sinh kỹ năng.

- Sau đó bạn sẽ bắt đầu thực tập tại đơn vị tiến hành thực tập (Doanh nghiệp tiếp nhận thực tập).

* Mục tiêu: Đỗ kỳ kiểm tra kỹ năng cấp cơ sở (thi thực hành và thi viết).

B. Chương trình thực tập kỹ năng số 2 – Năm thứ 2 và 3:

- Hãy hướng tới mục tiêu nâng cao các kỹ năng đã học được ở chương trình thực tập kỹ năng số 1.

* Mục tiêu: Đỗ kỳ kiểm tra kỹ năng cấp độ 2 (thi thực hành).

Trước khi chuyển sang chương trình số 3 phải tạm thời về nước không dưới 1 tháng.

C. Chương trình thực tập kỹ năng số 3 – Năm thứ 4 và 5:

- Đây là giai đoạn ứng dụng các kỹ năng đã học được ở chương trình thực tập kỹ năng số 2.

- Hãy rèn rũa kỹ thuật hơn nữa.

* Mục tiêu: Đỗ kỳ kiểm tra kỹ năng cấp độ 3 (thi thực hành).

D. Sau khi về nước:

Hãy hợp tác với chương trình khảo sát sau thực tập của chúng tôi!

Sau khi bạn về nước chúng tôi sẽ gửi cho bạn phiếu điều tra, hãy điền phiếu điều tra để chúng tôi biết tình hình việc làm cũng như tình hình áp dụng các kỹ thuật, kỹ năng và kiến thức đã học được tại Nhật Bản của bạn sau khi về nước.


go top